Category Ấn Độ: Vòng Đai Duyên Hải 10 Tiểu Bang Odisha (ph C2)

VÒNG ĐAI DUYÊN HẢI ẤN ĐỘ (Phần 10):TIỂU BANG ODISHA (phần C) ẤN GIÁO (2).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright.   VÒNG ĐAI DUYÊN HẢI ẤN ĐỘ. (Phần 10) Nguyễn Xuân Quang. TIỂU BANG ODISHA (phần C) ẤN GIÁO (2). C. ẤN GIÁO. C.1 Đền Thờ Shiva. II. ĐỀN MUKTESHVARA. Đền Muktesvara, một trong những đền nổi […]