Category Trống Bách Việt N.Lũ I (1)

NHÓM TRỐNG THÁI DƯƠNG: TRỐNG NGỌC LŨ I, TRỐNG NGÀNH MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG CÀN THẾ GIAN (phần 1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). Phải tuân thủ luật tác quyền copyright.  NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG . TRỐNG NGỌC LŨ I, TRỐNG BIỂU NGÀNH CÀN.  Nguyễn Xuân Quang Xin nhắc lại: .Phân loại trống theo vũ trụ tạo sinh. Như đã biết Trống Đồng Nòng Nọc (Âm […]