Category Trống Bách Việt N.Lũ I (1)

NHÓM TRỐNG THÁI DƯƠNG CÀN NGỌC LŨ I (phần 1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). Phải tuân thủ luật tác quyền copyright.  NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG CÀN NGỌC LŨ I.   Nguyễn Xuân Quang Xin nhắc lại: .Phân loại trống theo vũ trụ tạo sinh. Như đã biết Trống Đồng Nòng Nọc (Âm Dương) của đại tộc Đông […]