Category Trống Bách Việt N.Lũ I (1)

TRỐNG NGƯỜI MẶT TRỜI BÁCH VIỆT NGỌC LŨ I (phần 1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NGỌC LŨ I, TRỐNG NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG NHÁNH NỌC VIỆT DƯƠNG THÁI DƯƠNG, NGÀNH MẶT TRỜI VIÊM ĐẾ THÁI DƯƠNG.  (phần 1) Nguyễn Xuân Quang  Trống đồng nòng nọc, âm dương là bộ Dịch đồng bằng hình ảnh và là bộ […]