Category Trống Đồng: Chim Lạc hay Cò Lang?

CHIM LẠC HAY CÒ LANG?

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   CHIM LẠC HAY CÒ LANG?                               Nguyễn Xuân Quang Các nhà làm văn hóa Việt Nam hiện nay thường lấy hình con chim bay trong 18 con chim bay ở vành số 10 trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I làm logo […]