Category MEDIA

SAN FRANCISCO, THƠ NXQ, NHẠC VÕ TÁ HÂN, TIẾNG HÁT DUY LINH.

San_Francisco_NguyenXuanQuang-VoTaHan_DuyLlinh (1)

VIDEO PHÂN LOẠI TRỐNG ĐỒNG CỦA NGUYỄN XUÂN QUANG.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). CHƯƠNG TRÌNH TV TINH HOA ĐẠI TỘC VIỆT. Xin mời xem một mẫu (sample) của chương trình Tinh Hoa Đại Tộc Việt trên hệ thống truyền hình VBS (Vietnamese Broadcasting Services). VBS có hai hệ thống vệ tinh thế giới và thuật số (digital) […]

Chương Trình TV Tinh Hoa Đại Tộc Việt

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TINH HOA ĐẠI TỘC VIỆT. Muốn xem chương trình Tinh Hoa Đại Tộc Việt của tôi xin mời vào hệ thống truyền hình VBS (Vietnamese Broadcasting Services). Chương trình này phát hình vào xế trưa ngày thứ hai mỗi tuần và sau đó lặp lại một hai lần trong 24 giờ […]