Category Ý Nghĩa Ngày 8 Tháng 4 Phật Đản Sinh.

Ý NGHĨA NGÀY 8 THÁNG 4 PHẬT ĐẢN SINH.

.*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. Ý NGHĨA NGÀY 8 THÁNG 4 PHẬT ĐẢN SINH. Nguyễn Xuân Quang. Trước đây Phật giáo chọn ngày 8 tháng 4 âm lịch làm ngày Phật đản, gần đây Phật giáo thế giới đổi qua ngày 15 […]