Category 3. Hình T.B. Tháng 6 09 Rãnh Tre Sugano Arashiyama Nhật Bản

HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU CỦATHÁNG

.THÁNG BẨY 2009: Rãnh Tre Sugano Ở Arashiyama, Nhật Bản.   Rãnh tre Sugano sau đền Tenryuji trên lối mòn Okochi Sanso, Arashiyama, Nhật Bản (ảnh chụp  6-14-09).