Category Lạc Long Quân: Nhận Diện Danh Tánh và Bản Thề (2)

NHẬN DIỆN DANH TÍNH và BẢN THỂ CHA TỔ LẠC LONG QUÂN (2).

NHẬN DIỆN DANH TÍNH và BẢN THỂ CHA TỔ LẠC LONG QUÂN. (phần 2). Nguyễn Xuân Quang .Qua Sử Sách Các học giả Việt hiện nay hầu hết thừa nhận Lạc Long Quân là Rồng Long, Biển, ăn khớp với truyền thuyết ‘năm mươi con lên núi, năm mươi con xuống biển’ và với ‘con […]