Category Trống Đồng là Trống Nòng Nọc 3

BÀI NÓI CHUYỆN RMS GĐTD NN ĐNA

 (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỐNG ĐỒNG ĐẠI TỘC ĐÔNG SƠN LÀ TRỐNG NÒNG NỌC (3) (Phần 3 bài nói chuyện trong buổi ra mắt sách Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á ngày 13 tháng 7 năm 2008 tại Little Saigon, Orange County, California, […]