Category Giải Mã Tảng Bùa ở Đền Hùng (2 và hết)

GIẢI MÃ ‘TẢNG ĐÁ BÙA’ Ở ĐỀN HÙNG, PHÚ THỌ (phần 2 và hết).

(*nếu cần click hai lần để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE  CHƯƠNG V BÀI ĐỌC THÊM GIẢI MÃ ‘TẢNG ĐÁ BÙA’ Ở ĐỀN HÙNG, PHÚ THỌ. (Phần 2 và hết) Nguyễn Xuân Quang   Mặt Sau Khối Bùa Mặt sau khối bùa. Về phần chữ viết tác giả Nguyễn Kiên Giang đã viết: […]