Category Đài Tưởng Niệm Miền Nam

MỘT ĐÀI TƯỞNG NIỆM CHO QUÂN DÂN CÁN CHÍNH MIỀN NAM…

(*Nếu cần, bấm hai lần vào tựa bài để mở file).  BIẾT ĐẾN BAO GIỜ MỚI CÓ ĐƯỢC MỘT TƯỢNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM CHO QUÂN DÂN CÁN CHÍNH MIỀN NAM Ở VIỆT NAM?   Nguyễn Xuân Quang Rời Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi háo hức đi thăm phế tích thành Troia (Troy, Troie) ở […]