Category Chữ Nòng Nọc và Dấu Hình Biểu Tượng Hình Học 2.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN QUE VÀ DẤU HÌNH, BIỂU TƯỢNG HÌNH HỌC (Phần 2).

  CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN QUE VÀ DẤU HÌNH, BIỂU TƯỢNG HÌNH HỌC. (Phần 2 và hết). Nguyễn Xuân Quang. 3. HÌNH THOI Hình vuông chuyển động sinh ra hình thoi. Hình thoi đứng coi như là một dạng hình vuông đứng trên một đỉnh nhưng chuyển động nhiều […]