Category Chữ Nòng Nọc và Dấu Hình Biểu Tượng Hình Học 2.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN QUE VÀ DẤU HÌNH, BIỂU TƯỢNG HÌNH HỌC (Phần 2).

  CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHƯƠNG V CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE CHƯƠNG V CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN QUE VÀ DẤU HÌNH, BIỂU TƯỢNG HÌNH HỌC. (Phần 2 và hết). Nguyễn Xuân Quang. 3. HÌNH THOI Hình vuông chuyển động sinh ra hình thoi. Hình thoi đứng coi như là một dạng hình vuông […]