Category Trống Shan (Karen) 1

NHÓM TRỐNG SHAN (KAREN) (1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NHÓM TRỐNG  SHAN (KAREN). (phần 1) Nguyễn Xuân Quang   Trống đồng nòng nọc, âm dương của tộc Shan là một nhóm nằm trong trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn. Heger gọi trống này là trống Shan vì ông […]