Category Cắt Da Qui Đầu (đoản văn)

CẮT DA QUI ĐẦU (đoản văn)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).        CẮT DA QUI ĐẦU         (đoản văn) Nguyễn Xuân Quang Người hướng dẫn viên du lịch dừng xe lại ở dọc đường, dẫn chàng đi bộ vào chân núi xem những nương lúa. Sống và lớn lên ở đồng ruộng Á […]