Category Trống Mặt Trời Âm

NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI CÓ KHỐI LỬA ÂM

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).  NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI CÓ KHỐI LỬA ÂM  Nguyễn Xuân Quang Qua chương Ý Nghĩa Hình Mặt Trời Trên Trống Đồng trong Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á ta đã biết về cấu tạo mặt trời gồm có hai […]