Category Hồ Động Đình và Bách Việt

HỒ ĐỘNG ĐÌNH VÀ BÁCH VIỆT

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). HỒ ĐỘNG ĐÌNH VÀ BÁCH VIỆT. Nguyễn Xuân Quang Xin xem trước hai bài Hồ Động Đình 1 và 2 ở phần Du Lịch viết tổng quát về hồ Động Đình. * Hồ Động Đình được nhắc tới nhiều trong truyền thuyết, cổ sử […]