Category Thám Du Nam Cực (7)

THÁM DU NAM CỰC (7).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). THÁM DU NAM CỰC Du ký (Phần 7). Nguyễn Xuân Quang Ngày Thứ Nhất Ở Nam Cực. Ban đêm tầu vượt qua hải đạo Drake trong lúc có dạ tiệc thâu đêm để quên đi nỗi lo âu về bão tố. Rất may đi […]