Category 38 Hình T.B. Tháng 6-2012 Phở Kim Chi ở Expo Yeosu Nam Hàn

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 6-2012: PHỞ KIM CHI Ở TRIỂN LÃM QUỐC TẾ YEOSU 2012 ĐẠI HÀN.

  HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG SÁU-2012.  PHỞ KIM CHI Ở TRIỂN LÃM QUỐC TẾ YEOSU 2012 NAM HÀN.  Nguyễn Xuân Quang  Hiện nay món Phở của Việt Nam là một đại sứ văn hóa Việt có mặt khắp nơi trên thế giới. Đi khắp bẩy lục địa trên thế giới chúng tôi đều thấy và […]