Category Âu Cơ: Nhận Diện Danh Tính và Bản Thể (1)

ÂU CƠ: NHẬN DIỆN DANH TÍNH và BẢN THỂ MẸ TỔ ÂU CƠ.

NHẬN DIỆN DANH TÍNH và BẢN THỂ MẸ TỔ ÂU CƠ. (phần 1). Nguyễn Xuân Quang Bà Âu Cơ được coi là Mẹ Tổ Âu của Việt Nam. Mẹ Tổ Âu Cơ bà là ai? .Qua Sử Miệng (truyền thuyết, ca dao, tục ngữ). Trước hết xin duyệt xét sơ qua những cái nhìn về […]