Category USA Mươi Điều Về Alaska Đất Mặt Trời Nửa Đêm (6).

MƯƠI ĐIỀU VỀ ALASKA, ĐẤT MẶT TRỜI NỬA ĐÊM (phần 6) DU LỊCH NỘI ĐỊA ALSAKA

MƯƠI ĐIỀU VỀ ALASKA, ĐẤT MẶT TRỜI NỬA ĐÊM. (phần 6) DU LỊCH NỘI ĐỊA ALSAKA Nguyễn Xuân Quang 4. Biển Hẹp (Sound) Prince William. Tầu tới Whitter vào lúc nửa khuya. Đây là bến cuối cho những du khách chỉ đi du lịch đường biển. Đợi tới sáng, chúng tôi lấy tầu từ Whittier […]