Category NXQ Dưới Mắt Mai Thảo…

NXQ DƯỚI MẮT MAI THẢO…

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NGUYỄN XUÂN QUANG DƯỚI MẮT   .MAI THẢO Nguyễn Xuân Quang vẫn giữ được một nhịp viết đều tay. Đều tay mà không bao giờ bừa bãi. Vẫn giữ được cách viết sắc nhọn. Sắc nhọn nhưng không bao giờ ác độc. Một nghệ thuật […]