Category Những Vần Thơ Vụn Của Một Sinh Viên Áo Trắng.

NHỮNG VẦN THƠ VỤN CỦA MỘT NGƯỜI SINH VIÊN ÁO TRẮNG.

NHỮNG VẦN THƠ VỤN CỦA MỘT NGƯỜI SINH VIÊN ÁO TRẮNG: Nguyễn Xuân Quang. 50 Hội Ngộ Y Khoa Saigon 1969 của niên khóa của tôi vừa được tổ chức tại Little Saigon, Quận Cam, Nam Cali, Hoa Kỳ. Xin ghi lại vài vụn thơ trong quãng đời người sinh viên áo trắng (bài này […]