Category Đánh Vần Tuổi Già (Thơ Chữ Nghĩa)

ĐÁNH VẦN TUỔI GIÀ (thơ chữ nghĩa).

Thơ Chữ Nghĩa. Nhân một người bạn hay làm thơ về tuổi già, tôi xin góp ý theo, nên có bài thơ Đánh Vần Ttuổi Già này. Bài thơ này là loại Thơ Chữ Nghĩa viết theo thể Đánh Vần các từ liên hệ tới tuổi già: Lão, Cụ, Mù… Lão đánh vần là Lao […]