Category Trống Đồng: Trống Cóc/Ếch 2

GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG CÓC/ẾCH phần 2

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG ĐỒNG CÓC/ẾCH. (phần 2) Nguyễn Xuân Quang I. GIẢI ĐỌC NHÓM TRỐNG ĐỒNG CÓC/ẾCH SẤM MƯA. NHẬN DIỆN CÓC HAY ẾCH TRÊN TRỐNG ĐỒNG Phân biệt cóc và ếch. Ta có thể nhận diện và phân biệt cóc/ếch trên trống […]