Category Tương Đồng Với Ai Cập Cổ 4)

SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA TRUYỀN THUYẾT VIỆT VÀ AI CẬP CỔ (4)

 (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).    SO SÁNH TRUYỀN THUYẾT VIỆT và AI CẬP CỔ DƯỚI CÁI NHÌN BAO QUÁT. (tiếp theo, bài số 4) Nguyễn Xuân Quang Đó là cái nhìn “thông thường” duy tục là Nut và Keb là Trời và Đất. Trời Đất nòng nọc, âm dương, […]