Category Tương Đồng Với Hy Lạp

SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA TRUYỀN THUYẾT VIỆT VÀ HY LẠP

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). ĐỐI CHIẾU TRUYỀN THUYẾT HY LẠP VỚI TRUYỀN THUYẾT VIỆT NAM. Nguyễn Xuân Quang Hy Lạp là xứ của huyền thoại. Ở Hy Lạp cái gì cũng là huyền thoại. Một người theo Tây học thì ít nhất cũng nghe nói đến một vài […]