Category Angkor Wat và Vũ Trụ Giáo (2 và hết).

ANGKOR WAT và VŨ TRỤ GIÁO (phần 2 và hết).

(*nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). ANGKOR WAT VÀ VŨ TRỤ GIÁO (phần 2 và hết) Nguyễn Xuân Quang .So Sánh Với Một Ngôi Chùa Myanmar Có Cấu Trúc Làm Theo Núi Meru. Để cho dễ thấy thêm, để xác thực thêm, ta hãy so sánh cấu trúc của Angkor […]