Category 33 Hình T.B. Tháng 01-2012

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG MỘT, 2012: NA UY, CẬU BÉ NỔI GIẬN.

  HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG MỘT- 2012.  NAY UY, CẬU BÉ NỔI GIẬN (NORWAY, ANGRY CHILD, SINNATAGGEN).   Một trong những chỗ phải đến thăm viếng khi đến Oslo, thủ đô Na Uy (Norway) là Công Viên Điêu Khắc Vigeland. Công viên này trưng bầy các tác phẩm điêu khắc của Gustav Vigeland nổi tiếng […]