Category Thám Du N.Cực (1)

THÁM DU NAM CỰC (1).

  THÁM DU NAM CỰC  Du ký (Phần 1). Nguyễn Xuân Quang Đi Nam Cực nổi tiếng là gặp nhiều rủi ro và nguy hiểm. Đây quả là một chuyến đi đầy mạo hiểm và phải có máu hải hồ, có chút ít can đảm. Một chuyến du lịch đầy thám hiểm. Một chuyến thám […]