Category Biểu Tượng Thế Vận Hội Vancouver

Ý NGHĨA BIỂU HIỆU CỦA THẾ VẬN HỘI MÙA ĐÔNG KỲ XXI NĂM 2010 TẠI VANCOUVER, CANADA.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). Ý NGHĨA BIỂU HIỆU CỦA THẾ VẬN HỘI MÙA ĐÔNG KỲ XXI NĂM 2010 TẠI VANCOUVER, CANADA. Nguyễn Xuân Quang   XXI Olympic Winter Games The 2010 Winter Olympics logo, named Ilanaaq the Inukshuk (hình trong Wikipedia, Inuksuk).   Biểu hiệu của Thế Vận […]