Category Dịch Đồng ĐS 7 Dịch Đồng Quảng Xương.

VIỆT DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (7) DỊCH ĐỒNG QUẢNG XƯƠNG.

(*nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). VIỆT DỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (7) DỊCH ĐỒNG QUẢNG XƯƠNG. NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI THÁI ÂM NHÁNH NỌC ÂM THÁI DƯƠNG. Nguyễn Xuân Quang Trống Quảng Xương có mặt trời 8 nọc tia sáng (số 8 là số Khôn tầng 2) thuộc nhóm trống […]