Category 73. Hình T.B Tháng 5-2015: Hình Thuyết Trình Bộ Sử Đồng

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 5-2015: VÀI HÌNH ẢNH VỀ BUỔI THUYẾT TRÌNH: TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN, BỘ SỬ ĐỒNG BẰNG HÌNH CỦA ĐẠI TỘC VIỆT.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 5-2015 VÀI HÌNH ẢNH VỀ BUỔI THUYẾT TRÌNH: TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN, BỘ SỬ ĐỒNG BẰNG HÌNH CỦA ĐẠI TỘC VIỆT CỦA BÁC SĨ NGUYỄN XUÂN QUANG. (vào ngày 19-4-2015 tại Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam và Hội Quán Lạc Hồng, Little Saigon, Nam Cali., USA). Hai […]