Category 12. Hình T.B. 03, 2010: Rìu Việt ở Nam Mỹ Châu

Hình T. B. Tháng 03, 2010

RÌU VIỆT Ở NAM MỸ CHÂU VÀ ĐA ĐẢO Trên con đường đi tìm dấu tích văn hóa của Đại Tộc Việt ở Mỹ châu từ Alaska nơi có cầu đất Bering cho tới chỏm hình chóp nón Nam Mỹ châu, lần đi Nam Mỹ vừa qua, tôi đã tìm thấy hình bóng chiếc rìu Việt […]