Category 1. Hình T.B. Tháng 09 Kỷ Vật Nón Lá Thuyền Nhân Của Mẹ Tôi

HÌNH TIÊU BIỂU MỖI THÁNG

Hình Tiêu Biểu Mỗi Tháng (Picture of the  Month). .Tháng 4-09: Kỷ Vật Chiếc Nón Lá Thuyền Nhân Của Mẹ Tôi. Collage Chiếc Nón Lá Boat People Của Mẹ Tôi. Collage tôi làm trên chiếc nón lá của mẹ tôi, hiện treo trong phòng thờ ở nhà. Chiếc nón này mẹ tôi đã đội nắng […]