Category 20. Hình T.B. Tháng 11-2010 Hồ Động Đình

Hình T.B THÁNG 11-2010: ĐỘNG ĐÌNH HỒ, QUÊ NGOẠI LẠC LONG QUÂN.

ĐỘNG ĐÌNH HỒ, QUÊ NGOẠI LẠC LONG QUÂN. Đền Động Đình thờ Long Vương ở đảo Quân Sơn, trong hồ Động Đình tỉnh Hồ Nam, Trung Hoa ngày nay. Theo truyền thuyết Việt, Công chúa Thần Long hay Long Nữ, con Long Vương lấy Kinh Dương Vương sinh ra Lạc Long Quân. Long Vương là […]