Category Tiếng Hát Thanh Mai

TIẾNG HÁT THANH MAI (MICHELLE MAI NGUYỄN)

Mời nghe tiếng hát  Thanh Mai (Michelle Mai Nguyễn), bà xã của tác giả. Xin mời vào link: htts://www.youtube.com/watch?v=ZYAp67tTVM8 https://www.youtube.com/watch?v=PiktsyyKJiQ&list=PLKo6prstvTrtypeigj-yDrDMMK_626RVd&index=7&t=0s https://www.youtube.com/watch?v=ajbdYS1hKnM