Category Trống Văn Lang Miếu Môn 5

TRỐNG VĂN LANG MIẾU MÔN I (phần 5 và hết).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỒNG ĐỒNG VĂN LANG NHÁNH LẠC VIỆT MIẾU MÔN I.  (phần 5 và hết) Nguyễn Xuân Quang  Trống Trống Miếu Môn I (nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên). D. THÂN TRỐNG Thân trống hay eo trống là Trục Thế Giới nối […]