Category Thần Tượng Mustafa Kemal

THẦN TƯỢNG MẮT XANH MUSTAFA KEMAL

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   THẦN TƯỢNG MẮT XANH THỔ NHĨ KỲ, MUSTAFA KEMAL. Nguyễn Xuân Quang Mustafa Kemal Ataturk, Thần Tượng Mắt Xanh Thổ Nhĩ Kỳ. (hình trích từ http://www.mrdowling.com/608-ataturk.html). Thổ Nhĩ Kỳ là một nước tôi ao ước được đặt chân tới từ khi tôi nghiên […]