Category 61. Hình T.B Tháng 5-2014: Cây Táo của Newton

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 5-2014: CÂY TÁO CỦA ISAAC NEWTON.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 5-2014 CÂY TÁO CỦA ISAAC NEWTON. Isaac Newton là một nhà vật lý và toán học người Anh được coi là một trong những nhà khoa học có ảnh hưởng lớn trong mọi thời đại. Ông là nhân viên trong […]