Category DU LỊCH

CANADA 2: LÃNG DU THEO LÁ THU, PRINCE EDWARD ISLAND (PEI), CHARLOTTETOWN.

.*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. CANADA 2: LÃNG DU THEO LÁ THU. ĐẢO HOÀNG TỬ EDWARD (PRINCE EDWARD ISLAND, PEI). THỦ ĐÔ CHARLOTTETOWN. Nguyễn Xuân Quang. Ngôi Nhà Đầu Hồi Xanh, Cavendish, PEI. Tổng Quát. Đảo Hoàng Tử Edward là một tỉnh […]

CANADA (1): QUÉBEC, LÃNG DU THEO LÁ THU.

.*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. LÃNG DU THEO LÁ THU. Nguyễn Xuân Quang. Tôi Yêu Lá Thu (ảnh của Amy Nguyễn chụp tại cửa Bảo Tàng Viện và Nhà của nhà văn Mark Twain ở Hartford, Connecticut, Hoa Kỳ).  A. VÙNG BIỂN […]

MÔNG CỔ và VŨ TRỤ GIÁO.

.*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. MÔNG CỔ và VŨ TRỤ GIÁO. (Mongolia and Religious Cosmology). Lều Du Mục Ger, Biểu Tượng Vũ Trụ Giáo. (Mongolian Ger, Symbol of Religious Cosmology). Nguyễn Xuân Quang. A. VŨ TRỤ GIÁO và VĂN HÓA MÔNG CỔ. […]

MÔNG CỔ MƯƠI ĐIỀU… (Phần 4).

.*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. MÔNG CỔ MƯƠI ĐIỀU… (Phần 4). Nguyễn Xuân Quang. C. MIỀN TRUNG MÔNG CỔ (CENTRAL). -Thung Lũng Orkhon. Thung Lũng Orkhon là nơi có các biến cố lịch sử lớn xẩy ra trong nhiều thế kỷ và […]

MÔNG CỔ MƯƠI ĐIỀU… (Phần 3).

.*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. LTG Số này đăng sớm một ngày vì tối nay tác giả đi chơi xa, vài tuần nữa mới có số blog mới.  MÔNG CỔ MƯƠI ĐIỀU… (Phần 3). Nguyễn Xuân Quang. 8. Những Nơi Nên Thăm […]

MÔNG CỔ MƯƠI ĐIỀU… (Phần 2).

.*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. MÔNG CỔ MƯƠI ĐIỀU… (Phần 2) Nguyễn Xuân Quang. 4. Văn Hóa Văn hóa Mông Cổ liên hệ chặt chẽ với đời sống du mục. Văn hóa Mông Cổ vốn là văn hóa ngựa, văn hóa vó […]

MÔNG CỔ: MƯƠI ĐIỀU… (Phần 1).

.*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. MÔNG CỔ MƯƠI ĐIỀU… (Phần 1) Nguyễn Xuân Quang. DNA của tác giả có 63% của người Đông Bắc Á (trong đó có Mông Cổ). Mông Cổ là một cái tên mà ta thường đã nghe nói […]