Category Mai Pen Rai (Truyện Ngắn)

MAI PEN RAI (Truyện ngắn)

 (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).    MAI PEN RAI  Truyện ngắn Nguyễn Xuân Quang   Nguyễn theo phái đoàn y tế đến Thái Lan nghiên cứu về bệnh AIDS. Phái đoàn chàng ở tại khách sạn Oriental ngay bên bờ sông Chao Phraya. Ngày xưa, nói đến Thái là […]