Category Tương Đồng Với Ai Cập Cổ (5)

SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA TRUYỀN THUYẾT VIỆT VÀ AI CẬP CỔ (5).

 (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).     SO SÁNH TRUYỀN THUYẾT VIỆT và AI CẬP CỔ DƯỚI CÁI NHÌN BAO QUÁT.   (tiếp theo, bài số 5) Nguyễn Xuân Quang –Thần Osiris Osiris là một vị thần cổ vào bậc nhất và là vị thần được thờ phượng nhiều […]