Category Ấn Độ: Bến Sông Hằng Varanasi, Một Ngày, Một Đời Người

BẾN SÔNG HẰNG VARANASI, MỘT NGÀY, MỘT ĐỜI NGƯỜI.

  (*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). BẾN SÔNG HẰNG VARANASI, MỘT NGÀY, MỘT ĐỜI NGƯỜI. Nguyễn Xuân Quang Varanasi ngày xưa gọi Kashi hay Banares, Benares, một thành phố có người ở liên tục cổ nhất thế giới bên bờ sông Hằng (Ganga) thuộc tiểu bang Utta (Pradesh). Varanasi […]