Category Trống Văn Lang Miếu Môn 2

TRỐNG ĐỒNG VĂN LANG MIẾU MÔN I (phần 2).

 (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỒNG ĐỒNG VĂN LANG CỦA NHÀNH LẠC VIỆT, TRỐNG MIẾU MÔN I.  (phần 2) Nguyễn Xuân Quang ‘Thú Lạ‘ Sói Lang. Tổng quát. Cùng vành này là nhóm thú lạ chia làm hai nhóm bốn con đi xen kẽ với hai nhóm bốn con […]