Category Italy Venice Mươi Điều

ITALY: VENICE, MƯƠI ĐIỀU…

(*nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). ITALY: VENICE, MƯƠI ĐIỀU… Nguyễn Xuân Quang Venice từ xưa vốn là một ổ trục của các tuyến đường Thương Buôn Gia Vị, Tơ Lụa, Hương Thơm, Trà giữa Tây và Đông phương trước đây. Marco Polo khởi đi từ Venice. Ngày nay Venice […]