Category Chữ Nòng Nọc Chữ Nòng Hai Vòng Tròn 1.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ HAI NÒNG VÒNG TRÒN OO (Phần 1).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHƯƠNG II C. TỪ HAI NÒNG VÒNG TRÒN OO. (Phần 1) Nguyễn Xuân Quang TỪ NÒNG HAI VÒNG TRÒN. Từ (word) là do nhiều chữ ghép lại. Từ nòng hai vòng tròn OO là do hai chữ nòng một […]