Category USA: Công Viên Yellowstone Mươi Điều… (phần 2 và hết)

USA: CÔNG VIÊN QUỐC GIA YELLOWSTONE, MƯƠI ĐIỀU… (Phần 2 và hết).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).   USA: CÔNG VIÊN QUỐC GIA YELLOWSTONE, MƯƠI ĐIỀU… (Phần 2 và hết). Nguyễn Xuân Quang. II. Vùng Tháp Roosevelt và Làng Canyon. Sắc diện chính ở vùng này là: . Thác Tháp (Tower Fall). Thác Tháp (ảnh của tác giả). Quanh tháp có […]