Category Kangaroo Ký 3

KANGAROO KÝ kỳ 3

  KANGAROO KÝ (tiếp theo). (kỳ 3)   Nguyễn Xuân Quang Nhân viên khách sạn đánh thức dậy, mắt còn cay. Trời hình như chưa sáng. Không phải vậy. Hôm nay trời nhiều mây mù. Ăn sáng dã chiến để kịp lên đường đi thăm “Ba Chị Em” ở vùng công viên quốc gia Núi […]