Category Đảo Đen: Papua New Guinea Đát Săn Đầu Người.

PAPUA NEW GUINEA, ĐẤT CỦA KẺ SĂN ĐẦU NGƯỜI.

QUẦN ĐẢO ĐEN MELANESIA. PAPUA NEW GUINEA: ĐẤT CỦA KẺ SĂN ĐẦU NGƯỜI. Nguyễn Xuân Quang Tác giả đổ bộ lên vùng Quần Đảo Đen. Tổng Quát. Vùng đảo rộng lớn ở nam Thái Bình Dương gồm ba nhóm quần đảo có nền văn hóa khác nhau là Đảo Đen hay Hắc Đảo (Melanesia), Tiểu […]