Category 58.Hình T.B. Tháng 2-2014: Khăn Vành Dây Lạc Việt Maya

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 02, 2014: KHĂN VÀNH DÂY LẠC VIỆT MAYA Ở GUATEMALA.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 02, 2014. KHĂN VÀNH DÂY LẠC VIỆT MAYA Ở GUATEMALA. Bước vào khách sạn Porta Del Lago (Bến Cảng Hồ) ở bên bờ hồ Atitlán của Guatemela, chúng tôi sững sờ khi nhìn thấy hình nộm một thiếu nữ đội khăn vành […]