Category Minang Kerbau Có Phải Là Hậu Duệ Hai Bà Trưng.

NGƯỜI MINANG KERBAU Ở NAM DƯƠNG LÀ HẬU DUỆ CỦA HAI BÀ TRƯNG?

.*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. NGƯỜI MINANG KERBAU Ở NAM DƯƠNG LÀ HẬU DUỆ CỦA HAI BÀ TRƯNG? Nguyễn Xuân Quang. Tác giả Trần Hưng cho rằng Người Minang Kabau là Hậu duệ Hai Bà Trưng ở đảo Sumatra, Indonesia (https://trithucvn.net/van-hoa/hau-due-hai-ba-trung-o-dao-sumatra-indonesia.html).  Xin […]